...
obec
Obec Hrabová
rozšířené vyhledávání

Myslivecké sdružení Skalka

Po ukončení  činnosti Mysliveckého sdružení Háj, které do té doby sdružovalo několik současných mysliveckých společností a sdružení v naší oblasti a mělo přes sto členů, vznikla v roce 1993 Myslivecká společnost Skalka se sídlem v Dubicku.

Tato myslivecká společnost již od svého založení  užívá honitbu o výměře 1610 ha, která je rozložená na katastrálních územích třech obcí, a to Hrabová, Dubicko a Bohuslavice. Honitba je tvořena z pozemků orné půdy 1264 ha, trvalých travních porostů 143 ha, lesní půdy 107 ha, vodní plochy 13 ha a pozemků ostatní plochy 83 ha.

V současné době má společnost 28 členů, kteří jsou rozděleny do třech úseků – Hrabová, Dubicko a Bohuslavice. Nejvyšším orgánem společnosti je členská schůze. Činnost společnosti řídí její výbor, který je svoláván jejím předsedou jedenkrát měsíčně a   kterého se účastní  všichni její funkcionáři (předseda společnosti – Ing. Pavel Hopjan, myslivecký hospodář – Ing.Jaroslav Kopp, místopředseda společnosti – Ing. Karel Korger, jednatel – Karel Drlík, finanční hospodář – Ing. Petr Riedl, střelecký a kynologický referent – Ing. Roman Šafář, vedoucí úseků – Hrabová – Jaromír Diblík, Dubicko – Oldřich Bartoš, Bohuslavice – Ing. Pavel Neumann).

Základní náplní  činnosti Myslivecké společnosti Skalka je společný chov a lov zvěře dle schváleného plánu mysliveckého hospodaření, propagace myslivosti a ochrany přírody, zlepšování životního prostředí zvěře, chov, výcvik a použití lovecky upotřebitelných psů a pořádání kulturních a sportovních akcí.

Výstavba kazatelnyPři chovu zvěře se členové společnosti věnují nejen přikrmování zvěře v období nouze, které je hlavní činností členů v zimních měsících a kdy společnost vynakládá za nákup krmiva značné finanční prostředky, ale i práce na  zlepšování životního prostředí pro zvěř, kdy dochází k provádění výsadeb stromů a keřů a zakládání remízů, umístění hnízdních budek pro kačeny, přístřešků pro koroptve, napajedel pro zvěř a mnoho dalších. 

Zakončení honuSamotný lov zvěře je prováděn jak individuálně, tak i na společných lovech. V této honitbě je možno lovit individuálně zvěř srnčí, daňčí, mufloní a černou, kdy se někdy v chovu vyskytnou i kapitální jedincí oceněni při jejich případném odlovu na chovatelských  přehlídkách některou z  medailí. Společné lovy jsou v současné době nízkých stavů drobné zvěře (zajíci, bažanti) spíše společenskou událostí a setkání přátel při  ctění mysliveckých tradic a za poslechu loveckých fanfár.

myslivecké odpoledneHlavní činností členů, mimo chov a lov zvěře,  je pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, kterými jsou reprezentační ples MS konaný v Dubicku, myslivecké odpoledne v Hrabové a karneval v Bohuslavicích. Za větší zmínku stojí reprezentační ples společnosti, který byl již po 17 pořádaný v Dubicku  a který si svoji kvalitou a tradicí vytvořil svoji stálou klientelu návštěvníků a doposud byl vždy vyprodán. Ze sportovních akcí je každým rokem  v červnu pořádaný otevřený závod ve sportovní střelbě na střelnici v Dubicku.

Myslivecká společnost spolupracuje úzce s Českomoravskou mysliveckou jednotou, kdy společně s ní pořádá pravidelně lesní zkoušky ohařů.

Za zmínku stojí i činnost směřující k umělým odchovům naší zvěře, zejména bažantů  (obecného i královského) a králíků divokých , a jejich vypouštění zpět do volné přírody.

Unělé noryUmělý odchov


Za MS Skalka Dubicko - úsek Hrabová:
Ing. Pavel Hopjan
František Hajtmar
Jaromír Diblík
Ing. Radim Potěšil
Ing. Roman Šafář
Zbyněk Kincl
Jaroslav Komenda
Miloš Linhart
Miroslav Komenda

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
2
24
25 26 27 28 29 30 1
1

Inforamce e-mailem

Novinky e-mailem

Východ a západ slunce

Slunce vychází:06:59

Slunce zapadá:16:13

Naši partneři

logo

Logo

Logo

logo

Poskytnuté dotace

logo

Olomoucký kraj poskytnul v roce 2018 Obci Hrabová
dotaci ve výši 20 000,- Kč na částečnou úhradu
výdajů na vybavení  JSDH Hrabová

Akce v mikroregionu

Kalendář akcí, které se budou konat v obcích mikroregionu Zábřežsko, můžete najít ZDE

Svoz odpadu

svoz odpoadu

Rozklikávací rozpočet

rozpocet

Rezervační systém

rezervační systém

Plánované projekty

projekty